language
  • China
  • English
  • Italian
  • Vietnam

Tổng công ty Thắng Vũ

  • số 8, đường Hưng Nghiệp, cầu số 20, khu kinh tế mở Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
  • info@chinasenyouco.com
  • 0373-5900315

Have a question to ask?

Please type here and we will reply you to your email.

Liên hệ

Điện thoại phục vụ: 86-373-5900315
Fax: 86-373-5900399
E-mail: info@chinasenyouco.com
Địa chỉ: số 8, đường Hưng Nghiệp, cầu số 20, khu kinh tế Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Theo dõi


  • Sina Weibo

  • Official Account