language
  • China
  • English
  • Italian
  • Vietnam

Trung tâm video

  • Máy tuyển từ ướt hệ MQ-...
  • Máy tuyển từ khô hệ MQ-Y
Thêm>>Trung tâm video
Thêm>>Video sản phẩm
Thêm>>Video dự án
Thêm>>Video phục vụ

Liên hệ

Điện thoại phục vụ: 86-373-5900315
Fax: 86-373-5900399
E-mail: info@chinasenyouco.com
Địa chỉ: số 8, đường Hưng Nghiệp, cầu số 20, khu kinh tế Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Theo dõi


  • Sina Weibo

  • Official Account