language
  • China
  • English
  • Italian
  • Vietnam

Trung tâm tin tức

Vị trí hiện tại của bạn:Trang chủ > Trung tâm tin tức > Thông báo công ty
Total00records in all
Total00records in all

Liên hệ

Điện thoại phục vụ: 86-373-5900315
Fax: 86-373-5900399
E-mail: info@chinasenyouco.com
Địa chỉ: số 8, đường Hưng Nghiệp, cầu số 20, khu kinh tế Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Theo dõi


  • Sina Weibo

  • Official Account